İnsan Kaynakları Vizyonumuz

Çalışanlarına değerli olduklarını hissettiren, ortak bir kültür oluşturan, yenilikçi ve sürdürülebilir İK uygulamaları ile en çok tercih edilen şirket olmaktır.

İnsan Kaynakları Amacımız

Narbulut Teknoloji değerlerini benimseyen, şirket dinamizminin gerektirdiği yetkinliklere sahip, müşterinin önemini bilen, öğrenme ve gelişmeye istekli, yüksek performansı uzun dönemli sürdürebilen çalışanları şirketimize kazandırmak, onların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, potansiyellerini en verimli şekilde kullanmalarına olanak tanımak olarak belirtebiliriz

Aramıza katıl, bilgi ve yeteneklerinle Narbulut'a yön ver!

Açık Pozisyonlar"Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir."

Thomas Alva Edison