HİZMET SÖZLEŞMESİ

Lütfen bu sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz. Narbulut uygulamasını kullanarak, sözleşmeyi okuduğunuzu, buluta yedekleme hizmetimizden faydalanmak amacıyla bu sözleşmeyi onayladığınızı, taahhüt etmiş olursunuz.

1.Taraflar

1.1 Narbulut; Atatürk Bulvarı Deposite İş ve Outlet Merkezi A1 Blok  325A İkitelli Başakşehir İstanbul adresinde faaliyet gösteren veri yedekleme hizmeti sunan Narbulut Bilgi Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş. firmayı tanımlar.

1.2 Kullanıcı; Narbulut yedekleme hizmeti kullanımı yapan kişi, kurum veya kuruluşu tanımlar.

1.3 Taraflar; Narbulut ve Kullanıcı’ yı tanımlar.

1.4 Taraflar; Bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2.Konu

2.1 Narbulut Yedekleme Hizmeti, üyelik işlemleri, tarafların yükümlülükleri, hak ve menfaatleri, işlem açıklamaları ve sorumlulukları gibi çeşitli konuları kapsamaktadır.

3.Hizmet

3.1 Yedeklenme işlemleri yapılacak sunucu veya bilgisayara, istemci programı indirilip, kurulumu gerçekleştirildikten sonra uygulama ve/veya web panel üzerinde kullanıcı tarafından yapılan yedekleme planlaması doğrultusunda, dizin, klasör, vs. eklenerek veri yedekleme hizmetinin, internet üzerinden hizmet sağlayıcı vasıtasıyla veri merkezine uzaktan yedeklenmesi ve yönetilmesidir. Kullanıcı tarafından istendiğinde üçüncü taraflar ile verilerin kopyasının paylaşılmasını sağlar. Yedekleme, yönetim ve paylaşım işlemleri panel ve ajan üzerinden yapılır.

3.2 Kullanıcı’nın satın almış olduğu iş istasyonu ya da sunucu, aylık ya da yıllık yedekleme paketlerinde kullanım alanını 100GB üzerinde katlarıyla üst pakete ya da minimum 100 GB lık alt pakete geçiş yapması mümkündür.

3.3 Kullanıcı hizmet aldığı lisans paketi ve kullanım alanından daha az kullanım alanlı başka bir lisans paketine geçmek isterse; ödeme yapmış olduğu lisans süresinin dolmasını bekleyecektir.

3.4 Tüm yedekleme işlemleri, çalışma süreçlerini aksatmadan arka planda gerçekleştirilir.

3.5 İş istasyonu paketinde yedekler düzenlenebilir tüm dosyalar üzerinde her bir kayıt işlemi gerçekleştiğinde anlık olarak alınır ve her bir işlem versiyonlanır. Zaman aralığı tanımlanamaz. Outlook pst dosyalarının yedekleri belirlenen politikadaki saat aralığında ilk seferinde tam yedek sonrakilerde sadece değişen olarak yedeklenir ve her bir yedekleme versiyonlanır. Yedeği alınacak bilgisayar ve/veya sunucunun açık olması ve internet bağlantısının aktif olması gerekir.

3.6 Sunucu paketinde yedekler düzenlenebilir tüm dosyalar üzerinde her bir kayıt işlemi gerçekleştiğinde anlık olarak alınır ve her bir işlem versiyonlanır. Zaman aralığı tanımlanamaz. Outlook pst dosyalarının yedekleri belirlenen politikadaki saat aralığında ilk seferinde tam yedek sonrakilerde sadece değişen olarak yedeklenir ve her bir yedekleme versiyonlanır. SQL veritabanı yedekleri tanımlanan profillerdeki seçilen veritabanı dosyaları, kullanıcı tarafından belirlenen saat aralığında ilk seferinde tam yedek sonrakilerde sadece değişen olarak alınır ve her bir yedekleme versiyonlanır. Yedeği alınacak bilgisayar ve/veya sunucunun açık olması ve internet bağlantısının aktif olması gerekir.

3.7 Tam yedekleme (Full Backup) seçilen dizinler, PST ve SQL dosyaları için Narbulut ile bir defa yapılır ve üzerine artımlı yedekler alınır.

3.8 Uygulamanın takip ettiği klasör veya dizin içerisinden silinen verileri silinme tarihinden itibaren Nar bulut 60 gün süre ile saklar ve sonrasında imha eder. 60 güne kadar uygulama veya panel üzerinden silinen verilerinize geri dönme imkânı sunar.

3.9 Veri dosyaları internet üzerinden TLS 1.2 SHA256 şifreleme sistemi ile şifrelenerek transfer edilir. Disk üzerinde AES256 bit ile şifrelenerek yedeklenir ve dosyalarınız bulut yedekleme sunucularımız üzerinde şifreli disk ve dosya sistemi üzerinde saklanır.

3.10 Kullanıcı, dosyalarının bir kopyasını ajan/panel üzerinden üçüncü taraflar veya diğer Narbulut kullanıcıları ile belirlediği bir süre için paylaşabilir. Kullanıcı, paylaşımlardaki ve yedeklenecek verilerin 7.11 maddesindeki bahsedilen içeriklere sahip olmadığını kabul eder.

3.11 Raporlama; Hangi tarih ve saatte yedeklerinizin alındığı, yedeklemenin ne kadar zaman sürdüğü, başarılı ve başarısız yedeklemeler, yedekleme sırasında oluşan hatalar gibi birçok önemli bilgiyi alabilirsiniz.

3.12 Bilgilendirme; Bilgilendirme servisi sayesinde başarılı veya başarısız tüm yedekleme işlemlerinden, belirlediğiniz zamanlarda, belirlediğiniz mail adreslerine, mail bildirimleri ile haberdar olursunuz.

3.13 Tüm bulut yedekleme lisans paketleri bir (1) bilgisayar veya sunucu için geçerlidir.

3.14 Narbulut Yedekleme servisi sadece Windows işletim sistemi tabanlı program yazılımlarını ve uygulama verilerini destekler.

3.15 Narbulut, söz konusu hizmeti Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan sunucuları ile verir.

4.Üyelik İşlemleri

4.1 Kullanıcı üyelik bilgileri ve yedekleme işlemlerinde kullanılan dosya, klasör, SQL ve PST verileri, vs; Narbulut Veri Merkezi veri tabanında tutulacak ve üyelik sonlanması itibariyle 60 gün sonra veri tabanından silinecektir.

4.2 Kayıt sırasında Kullanıcı, hesaba erişim için kullanılacak kullanıcı adını (Kullanıcı hesabı için benzersiz temsili ad) ve parolasını kendisi seçer. Narbulut, belirli kullanıcı adlarının kullanımını yasaklama ve ayrıca kullanıcı adı ve parola için gereklilikler (uzunluk, izin verilen karakterler vb.) belirleme hakkına sahiptir.

4.3 Üyelik bilgileri; Kullanıcı tarafından üye olunma sırasında ve / veya sisteme giriş için gerekli bilgilerdir. Kullanıcı; sisteme giriş yaptıktan sonra üyelik bilgilerini istediği şekilde değiştirebilir. Bu bilgiler hizmet verme işlemi için temel alınacağından Kullanıcı’nın bu bilgileri hatasız, eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.

4.4 Ücretsiz kullanım süresi olan bir (1) ay tamamlandıktan sonra üyeliğinizi bir (1) ay içerisinde yinelemediğiniz takdirde yedekleme hizmetimizi kullanamayacaksınız.

4.5 Ücretsiz kullanım süresi olan bir (1) ay tamamlandıktan sonraki bir (1) ay içerisinde üyeliğinizi belirli bir ücret karşılığında devam ettirdiğiniz takdirde yedekleme hizmetimizi kullanabileceksiniz.

4.6 Üyeliğinizi tamamladığınız an itibariyle yedekleme hizmetimizi bir (1) ay boyunca herhangi bir ücret ödemeden kullanabilirsiniz.

4.7 Herhangi bir iletişim yoluyla ulaşılamayan üyelikler iptal edilecektir.

5.İstemci Programı

5.1 Yazılımın herhangi bir şekilde çoğaltılması, kopyalanması, başka yazılımlarda kullanılması, elektronik yada optik ortamda transferi, kaynak kod haline getirilmesi, programın iç işleyiş yapısını ortaya çıkarmak maksadıyla yapılacak her türlü faaliyet Narbulut’un yasalardan doğan haklarının ihlali, haksız fiil ve suç teşkil etmektedir.

5.2 Tüm telif ve yasal hakları Narbulut’ a aittir.

5.3 İşletim sisteminiz ile Narbulut Sistem entegrasyonunu otomatik olarak sağlayan program sayesinde ayar, yapılandırma, yedekleme, vb. işlemler gerçekleştirilmektedir.

5.4 Narbulut; İstemci programında önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik, güncelleme ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

6.Sözleşme

6.1 Sözleşme ile ilgili her türlü uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanır.

6.2 Kullanıcı’nın üyelik işlemlerini tamamladığı an yürürlüğe girer. Ücretsiz kullanım süresi olan bir (1) ay bittikten sonraki bir (1) aylık süre zarfı boyunca üyeliğini yinelemediği takdirde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

6.3 Bir (1) ay verilen ücretsiz hizmet sonrasında üyelik devam ettirilirse bile ilk kayıt olunan süre temel alınır ve sözleşme, hizmet bitimi süresine dek yürürlükte olur.

6.4 Kullanıcı; Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri kişi, kurum yada kuruluşa devir ve temlik edemez. Bu türden devirler sözleşme kapsamında sağlanan hakların kesilmesine neden olur ve tek taraflı sözleşme feshine sebep olur.

6.5 Kullanıcı; Hizmet bedelini herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen ödememesi üzerine; kendisine yazılı bildirim ile verilen makul süreye rağmen, muaccel hale gelen hizmet bedelini halen ödemediği takdirde, Narbulut’un hizmeti askıya alma, durdurma, sözleşmeyi haklı nedenle, tek taraflı olarak feshetme hakkı vardır.

6.6 Kullanıcı; Hizmet sözleşmesindeki maddelerde yer verilen taahhütlerine uymaması halinde her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını, Narbulut’un uğrayacağı mahkeme tarafından hükmedilen zararı tazmin edeceğini, Narbulut’un hizmeti durdurma, askıya alma ve / veya sözleşmeyi feshetme hakkı olduğunu kabul ve taahhüt eder.

6.7 Kullanıcı; Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme, üyelik sonlandırma, belirli bir zaman dilimine aktarma yada askıya alma hakkına sahip değildir. Haklı nedenler dışında hizmet iptal talebi kabul edilmesi durumunda dahi; Kullanıcı’nın gelecek dönemlere ait hizmet bedeli kısmen yada tamamen iade talep hakkı bulunmamaktadır.

6.8 Kullanıcı’ nın bu sözleşme kapsamındaki hizmetleri almaya hak kazanabilmesi, hizmet talep edebilmesi için aylık yada yıllık hizmet bedelini ödemiş olması yada ödemeyi taahhüt etmesi gereklidir. Bu koşulun gerçekleşmemesi veya sonradan gerçekleşmediğinin anlaşılması halinde sözleşme başka bir ihtara veya ihbara gerek olmaksızın geçersiz sayılır ve / veya kendiliğinden sona erer.

7.Kullanıcı Sorumlulukları

7.1 Bu sözleşme konusu hizmetleri alırken, yasadışı aktivitelerde bulunmamayı, Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve hükümlerini, resmi mercilerin sıfat ve kararlarını ihlal etmemeyi internet ortamında izne tabi alanlara izinsiz olarak girmemeyi, vs. kabul ve taahhüt eder.

7.2 Veri yedekleme işlemleri içeriklerde; yasadışı aktivite içeriği, Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve hükümlerine aykırı içerik, internet ortamında yasaklı içerik, telif haklarını ihlal eden içerik,  cinsel içerik, şiddet içeriği, uyuşturucu özendirici içerik gibi her türlü yasadışı ve suç unsuru belirten içeriği yüklememeyi kabul ve taahhüt eder.

7.3 İstemci programını, sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanmayı, devir etmemeyi, kabul ve taahhüt eder.

7.4 Aldığı hizmetle ilgili soru, öneri, şikayet ve sorunları e-posta veya telefonla bildirmelidir.

7.5 Kullanıcı, kendisine tahsis edilen “X” GB kotayı doldurması halinde hizmet durmaması için %10 ek kota tanımlanır ve yedek almaya devam eder ancak ek kota dolduğunda kapasite aşımı dolayısıyla daha fazla veri yedekleme yapamaz. Bu durumda yedeklenmeyen veriden Narbulut sorumlu tutulamaz.

7.6 Verilerin anlık veya düzenli aralıklarla yedeklenmesi seçilecek lisans paketi dahilinde kullanıcı ve / veya Narbulut sorumluluğundadır.

7.7 Narbulut; Sözleşme süresi içinde Kullanıcı’nın e-posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, vs. gönderebilir. Kullanıcı söz konusu postaların alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi söz konusu iletilerin gönderdikleri tarihten bir (1) gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.8 Kullanıcı, veri yedekleme hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya ve dokümanlardan, kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

7.9 Kullanıcı, üyelik bilgilerini kaybetme yada başka kişilerce öğrenilmesi durumunda konuyu derhal Narbulut’a bildirip yeni şifre temin etmedikce, bu hesaptan yapılan işlemlerden Narbulut’un herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını ve Kullanıcı sorumluluğunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.10 Narbulut uygulamasında aynı üye adı ile farklı iş istasyonu veya bilgisayarlarda ajan üzerinden giriş yapılması engellenmiştir. En son ajan üzerinden yapılan girişler sistem üzerinden kabul edilecek ve eski ajanın yüklü olduğu iş istasyonu veya sunucu üzerinde uygulama otomatik olarak erişime kapatacaktır.

7.11 Kullanıcının, Yasadışı, zararlı, karalayıcı, ahlaki değerleri aşağılayan, şiddet ve vahşet ortaya koyan (veya propagandasını yapan), fikri mülkiyet haklarını ihlal eden, nefret propagandası ve/veya ırk, etnik köken, cinsiyet, din, toplumsal faktörlere göre insan ayrımcılığı yapan, herhangi bir kişi veya kuruluşu hedef alan hakaretleri barındıran, pornografi ve çocuk cinselliği unsurlarını içeren (veya propagandasını yapan), cinsel karakterdeki hizmetlerin (diğer hizmetlerin kisvesi altında olanlar dahil) reklamını yapan (veya propagandasını yapan), uyuşturucu maddelerin veya benzerlerinin, patlayıcı maddelerin veya başka bir silahın imalat, uygulama veya başka bir şekilde kullanım usulüne açıklık getiren içeriğin yüklenmesi, gönderilmesi, iletilmesi veya başka herhangi bir yolla yayınlanması ve/veya dağıtılması hakkına sahip değildir.

8.Narbulut Sorumlulukları

8.1 Sözleşmeden doğan sorumluluğu her halükarda kullanıcı tarafından ödenen hizmet bedeli ile sınırlı olup, Kullanıcı’nın hatalarından ortaya çıkabilecek her türlü zarardan hiçbir halde sorumlu değildir.

8.2 Narbulut kaynaklı oluşacak sorunlara mesai saatleri içerisinde e-posta, telefon yada uzaktan erişim sağlanarak 24 saat içerisinde destek verilecektir.

8.3 Kullanıcı kaynaklı yada mücbir sebeplerden ötürü oluşacak sorunlar haricinde yedekleme yaptığınız verilerinize erişimi taahhüt eder.

8.4 Kullanıcı’nın talep ettiği veri yedekleme alanının sağlanmasını temin etmekle yükümlüdür.

8.5 Kullanıcı’nın üyelik işlemleri tamamlanıp onaylanması yada ödeme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra hizmeti kullanıma açması ile yükümlüdür.

8.6 Kullanıcı üyelik bilgilerini; Herhangi bir kurum, kuruluş, kişi, merci, vs. kullanmama, dağıtmama ve paylaşılmamasını kabul ve taahhüt eder.

8.7 Verilerin düzenli ve / veya anlık aralıklarla yedeklenmesi seçilecek lisans paketi dahilinde, yedeklenecek cihazın açık ve internet hattının aktif olmak şartı ile kullanıcı ve / veya Narbulut sorumluluğundadır.

9.Sorumluluk Yüklenmeyecek Haller

9.1 Narbulut; Sunucu, bilgisayar, ağ, internet, telekom, yazılım,  donanım, altyapı, fiziki ve siber saldırı, lokasyonda meydana gelecek elektrik, yangın, soğutma, hırsızlık, doğal afet, salgın hastalık, vs. kullanıcı kaynaklı yada mücbir sebeplerden ötürü oluşacak sorunlardan sorumlu değildir.

10.Ödeme

10.1 Verilerin, müşteri tarafından panelde oluşturulan kurallara bağlı düzenli olarak yedeklenmesi seçilecek paket dahilinde kullanıcı ve / veya Narbulut sorumluluğundadır.

10.2 Kullanıcı; Hizmet bedelinin herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen ödemediği takdirde, hizmet süresinin kalan dönemine ilişkin hizmet bedelinin tamamı muaccel hale gelir.

10.3 Narbulut önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kullanıcı işbu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.İade ve İptal

11.1 Yazılım ürünlerinde, siparis ödemesi sonrası tüketici haklari yasasi geregi herhangi bir sebep belirterek/belirtmeyerek cayma hakki kullanimina dolayisi ile lisans iptali ve ücret geri ödemesine tabi degildir. (Lisans alindiktan sonra cayma hakki kullanilamaz).

Ilgili tüketici haklari yasasi maddesi (Cayma Hakki Madde 8): Elektronik ortamda aninda ifa edilen hizmetler ve tüketiciye aninda teslim lisanslara iliskin sözlesmeler cayma hakki ve kullanimina iliskin hükümlere tabi degildir.

Narbulut uygulaması elektronik ortamda müsterilerimize teslim edilen bir hizmet/yazılım oldugu için fiziksel olarak iadesi mümkün değildir dolayısı ile cayma hakkı söz konusu olamaz.

11.2 Sipariş veren tüm müşterilerimiz yukarıda belirtilen şartları peşinen kabul etmiş sayılır. Sipariş etmeden önce tüm müşterilerimiz sitemizdeki ilgili linkleri takip ederek Narbulut yazılımlarının demosuna ulaşarak sistemi tüm özellikleri ile birlikte inceleyebilir ayrıca her türlü satış öncesi soruları için firmamız ile iletişime geçebilirler.

12.Teknik Destek

12.1 Kullanıcı; Alınan hizmet ile oluşan soru, tavsiye, şikayet, bildirim, vs. belirtilen e-posta adresi yada telefon numarasıyla iletişime geçmelidir.

12.2 Destek için iletişim bilgileri; E-posta: destek@narbulut.com , Telefon Numarası: 0850 545 44 44

12.3 Kullanıcı’ ya e-posta, telefon yada uzaktan erişim sağlanarak mesai saatleri içerisinde en kısa sürede destek verilip çözüm üretilecektir.

13.İletişim Bilgileri

Internet Adresi             : www.narbulut.com

E-posta                           : info@narbulut.com

Telefon Numarası        : 0850 545 44 44

Adres                               : Atatürk Bulvarı Deposite İş ve Outlet Merkezi A1 Blok No:325A İkitelli – Başakşehir – İstanbul

 

Müşteri                                                                                                                               Hizmet Sağlayıcı"Teknoloji hiçbir şeydir. Önemli olan, insanların bir inanca sahip olması, temel olarak iyi ve akıllı olmaları ve onlara verdiğiniz araçlarla harika şeyler yapmalarıdır."

Steve Jobs